Totalt antal betäckningar och resultat för

Elcatero:

Elcateros fölresultat är hela 76%, d.v.s. antalet föl (102 st) i förhållande till antalet 
betäckta ston (134 st t.o.m. 2007).

 

Normalt fölresultat är 55-70%. (Jfr s. 27 i boken ”Att bli med föl” från ICA bokförlag.)

Detta visar att Elcatero var mycket fertil och det understryks ytterligare av att inte alla ston varit gynekologiskt undersökta före betäckning. I statistiken ingår således flera ston som efter betäckning visat sig inte haft förutsättningar att kunna bli dräktiga samt dräktiga ston som esorberat/kastat eller avlidit före fölning.

Betäckningsavgift för Plagiat:
I språngavgiften ingår stoavgift till SAHF.
Vi garanterar daglig utevistelse i stora, säkra hagar med väl fungerande elstängsel.

Inför betäckning gäller följande:
1. Stoet skall vara välhanterat och i gott hull.
2. Stoet skall vara gynekologiskt undersökt och befunnits ha förutsättning att kunna
bli dräktigt
3. Aktuell bakteriell odling, tagen i samband med brunst, måste visa att stoet
inte är infekterat.


OBS! Ingen nybetäckning sker efter 15 juni. Du är välkommen att
besöka oss för
att bekanta Dig med vår avelshingst Plagiat
.

Hör av Dig i god tid före ev. betäckning på mail info@tjustaraber.se

eller mobil 0708-122 585

VÄLKOMNA!

Back to Top